Centrul de productie:
 Obiective:
    • prestarea de activitati productive de recuperare si reeducare a capacitatii de munca. (adecvate starii in care se 
gaseste fiecare persoana cu SM)
   • prin activitatile productive persoanele vor recastiga increderea in ei, dovedindu-si inca o data aportul, la dezvolta-
rea societatii.
   • se evita marginalizarea.
   • se aduce un suport material in plus fata de veniturile infime pe care le au - aceste persoane.
   • se participa la inantarea functionarii Centruli de zi.
 In cadrul spatiului de productie se urmareste producerea de fotolii rulante (carucioare) electrice si accesorii necesare 
persoanelor cu dizabilitati.Acest lucru a fost discutat cu o firma producatoare de carucioare electrice din Olanda,care
au fost deschisi la o colaborare in acest sens.
Ne cramponam de lipsa de interes si sprijin din partea autoritatilor.