Centrul de zi
Obiectivele Centrului de Zi MS sunt:

• Evitarea institutionalizarii persoanelor cu MS prin oferirea de servicii de asistenta complexe socio- psiho-medica le în cadrul Centrului de Zi, MS, aceasta facandu-se zilnic.
• Sprijinirea si instruirea membrilor de familie, a asistentilor personali în vederea conti- nuarii asistentei / terapi ei primite la Centru, precum si armonizarea relatiei interfamiliale si a acesteia cu societatea.
• Recrutarea si formarea de voluntari care sa suplimenteze resursele umane ale proiec- tului.(centru de zi,serviciul de ingrijire la domiciliu)
• Consiliere pentru munca,terapie ocupationala. Beneficiarii Centrului de Zi MS sunt: • Persoanele cu scleroza multipla care se pot deplasa si care necesita ingrijiri specializate medicale datorate boli au starii fizice sau psihice, prin intermediul asistentei socio-medicale acordate de specialisti in mod constant si ilnic. • Familiile sau asistentii personali ai persoanelor cu SM, prin intermediul informarii si formarii în sensul coexis- tentei si îngrijirii unei persoane cu scleroza multipla ambulator. • Toate persoanele cu SM care pot frecventa centrul,prin intermediul activitatilor de terapi ipsiho-medicale priva- te in mod holistic, de socializare sau petrecere a timpului liber,oferite de Centru. • Voluntarii atrasi în activitatea Centrului,prin acumularea de cunostinte si abilitati practice de lucru cu persoa- nele cu SM.
Criteriile de eligibilitate ale Centrului de Zi: privesc existenta dovezii de la medicul specialist a depistarii SM la o persoana. Tipuri de servicii din cadrul Centrului de zi: Servicii sociale de asistenta sociala : • cu caracter primar : - privesc consilierea pentru persoanele cu SM si pentru familiile acestora siinformarea asupra situatiilor de risc, precum si asupra drepturilor sociale le persoanei • specializate: - privesc primirea si îngrijirea în sistem de urgenta fara gazduire, acordarea de sprijin sau acom- paniament social, adaptarea la o viata activa, si de asemenea, informarea / consilierea si expertiza în vederea evitarii intrarii în situatia de dependenta timpurie pentru persoanele cu SM. Servicii-medicale • de îngrijiri medicale:-adica monitorizarea parametrilor fizio- logici: temperatura,respiratie,puls,tensiune arteriala, diureza,scaun,administrarea medicatiei,intra-muscular,intra-venos,subcutanat si intra-dermic, prin perfuzie,pe supra- fata mucoaselor si tegumentelor, pe siringa automata (interferon Beta,Rebif,Copaxone,etc.) • de reabiltari si recuperari conexe domeniului medical: • kinetoterapie, reflexoterapie, masaj, psihoterapie,crioterapie, terapie ocupationala,alte tratamente complementa- re neinvazive. Acestea au rolul de conservare a restantului functional al persoanei cu SM. Toate vor fi facute sub directa supraveghere a specialistilor. Serviciul de ingrijire la domiciliu. ( pentru cei care nu pot frecventa Centrulde zi ) Pachetul de servicii integrate de îngrijire la domiciliu dezvoltat si care sunt adresate persoanelor cu SM au urmatoarele obiective proprii: • aplicarea procesului de îngrijire, supraveghere si administrarea tratamentului specific fiecarei persoane • asigurarea unor conditii de îngrijire care sa respecte integritatea, identitatea si demnitatea persoanelor cu scler- oza multipla. • mentinerea sau ameliorarea capacitatilor fizice si intelectuale ale acestor personae afectate de SM. • facilitarea si încurajarea legaturilor interumane,inclusiv cu familia si prietenii acestora. Beneficiarii acestui tip de servicii sunt persoane cu scleroza multipla care nu se pot gospodari singure sau necesita îngrijiri specializate si care se afla în imposibilitatea de a-si asigura nevoile socio-medi dicale, datorita bolii sau starii fizice sau psihice. Din cadrul acestora delimitam urmatoarele categorii de beneficiari prioritari, pe baza urmatoarelor criterii: • stadiul afectiunii :delimitam între persoane cu SM în puseu acut, în puseu grav (de exemplu,in atingerea trunchiu- lui cerebral), în puseu usor (de exemplu în imposibilitatea tranzitorie de a se deplasa si in faze cronice. • reteaua de sprijin : prioritari vor fi persoanele cu SM care nu au retea de sprijin familiala • gradul de dependenta fizica si mentala : prioritari vor fi persoanele cu SM care au grade severe de dependenta. Aceste criterii prin categoriile de beneficiari combinarea subcategoriilor de persoane cu SM rezultate si prin gra- dele de severitate a dependentei medicale si sociale, vor fi utilizate în procesul de planificare a tipurilor de servicii de ingrijire la domiciliu precum si în procesul adaptarii acestora si realizarea de pachete de asistare individualizate. Acest serviciu se v-a face in parteneriat cu o societate prestatoare de servicii, acreditata,in conformitate cu legislatia in vigoare. Centrul de productie: Obiective: • prestarea de activitati productive de recuperare si eeducare a capacitatii de munca. (adecvate starii in care se gaseste fiecare persoana cu SM) • prin activitatile productive persoanele vor recastiga increderea in ei, dovedindu-si inca o data aportul, la dezvolta- rea societatii. • se evita marginalizarea. • se aduce un suport material in plus fata de veniturile infime pe care le au - aceste persoane. • se autofinanteaza Centrul de zi. In cadrul spatiului de productie se urmareste producerea de fotolii rulante (carucioare) electrice si accesorii necesare persoanelor cu dizabilitati.