Informare CNPAS - Având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 226/2008 privind 
unele masuri financiar-bugetare, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899/31.12.2008, 
Casa Nationala de Pensii face urmatoarele precizari :
                                              ....detalii clik
Legea nr.448/2006 din 06.12.2007- privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
                           Publicat in Monitorull Oficial, Partea I nr.1006 din18/12/2006
     Actul a intrat in vigoare la data de 21 dec.2006
                        ...detalii:clik

H.G.268 din 04.04.2007- Hotarâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 
                                                                       ...detalii:clik

CREDIT CU DOBANDA ASIGURATA DE STAT
               - pentru persoanele cu dizabilitati este o promisiune stipulata in Legea 448/2006, art.25. 
 Cum puteti beneficia de acest drept?
                                ..detalii:clik
                                
Proiect- standarde asistent personal profesionist Standarde minime de calitate pentru asigurarea ingriji-
irii si protectie a dultilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist ...detalii:clik
Ordin ANPH- Ordin nr. 62/2007 din 23/04/2007 pentru aprobarea Instructiunilor privind legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun suprafata pentru persoanele cu handicap si modelul acesteia Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007privind implementarea formatului unic al cardului-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap ...detali:clik Ordin nr.256-2007- Ordin privind organizarea si functionarea Consiliului de analiza a problemelor persoa- nelor cu handicap ...detali:clik