CARE ESTE OBIECTIVUL NOSTRU?
Obiectiv general: 
Prevenirea si/sau depasirea unor situatii de dificultate, vulnerabilitate, dependenta in care se afla persoane afec-
tate de scleroza multipla din jud.Hunedoara cu scopul:
           - pastrarii autonomiei 
           - prevenirii marginalizarii si excluziuni sociale 
           - cresterii calitatii vietii
Obiectivul principal: 
Sprijinirea persoanelor afectate de scleroza multipla si a familiilor acestora, prin acordarea de servicii socio-
medicale 
 CE SERVICII ACORDAM?
A. Servicii de natura sociala: 
    a. Servicii in cadrul centrului de zi 
     • servicii de suport:
     • activitati de grup (jocuri, excursii, drumetii, auditii muzicale, vizionare filme, cerc de pictura, cor); 
     • consiliere sociala si administrativa (indrumarea la diferite institutii, sprijin pentru obtinerea unor drepturi)
     • activitatii de petrecere a timpului liber; 
     • antrenarea la activitati sociale si culturale; 
     • programe de educatie pentru sanatate; 
b. Servicii de ingrijire la domiciliu           
     • servicii de baza : ajutor pentru igiena corporala;imbracare si dezbracare; igiena eliminarilor;hranire si
hidratare;transfer si mobilizare; deplasare in interior; comunicare.           
     • servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei;efectuare cumparaturi; activitati de menaj; plata facturii
insotirea la medic sau la alte institutii.
B. Servicii de natura medicala: 
     • monitorizare stare de sanatate (masurare tensiune arteriala, masurare glicemie, supraveghere medicatie,
indrumare spre diverse servicii medicale); 
     • ingrijire medicala (tratament escare, tratament injectabil,recoltare probe pentru analize).
C. Kinetoterapie 
     • evaluare si reevaluare kinetoterapie in scopul indentificarii nevoilor in materie de readaptare a capacita- 
tilor fiziceale persoanelor afectate de SM. 
     • exercitii de recuperare prin miscare la domiciliu beneficiarului; 
     • kinetoterapie la sala amenajata la centrul de zi in scopul : 
     • refacerii si/sau mentinerii capacitatilor fizice ale persoanelor afevtate de SM.in vederea pastrarii autono-
miei;           
     • reducerii gradului de dependenta a persoanelor asistala domiciliu; 
     • incetinirea ritmului de declin fizic datorat afectiunii si varstei.
CINE POATE BENEFICIA DE SERVICIILE NOASTRE?
Persoana afectata de scleroza multipla,aflata in una din urmatoarele situatii :
     • persoanele afectate de scleroza multipla care au fost diagnosticate. 
     • nu se poate gospodarii singura sau necesita ingrijire specializata; 
     • se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile socio-medicale, datorita bolii ori starii fizice sau psihice.
Pentru serviciile din cadrul centrului de zi singura conditie este ca persoana sa fie diagnosticata cu scleroza mul-
tipla.
Obs. Toate serviciile se acorda persoanelor afectate de SM. indiferent de sex, religie, etnie, apartenenta 
politica.

           CONTRACT PRESTARI SERVICII
Toate tipurile de servicii se acorda pe baza unui contract de prestari servicii.
Termeni cheie ai contractului:
         • Partile contractante – institutie si beneficiar; 
         • Durata contractului – determinata sau nedeterminata; 
         • Obiectul contractului – este reprezentat de serviciile ce urmeaza a se presta conform planului de ingri-
jire individualizat; -
         • Obligatiile partilor – se refera la obligatiile prestatorului si ale beneficiarului pentru desfasurarea in
bune conditii a serviciilor; 
         • Suspendarea contractului – se face in urma aparitiei riscurilor pentru ingrijitor datorate comportamen-
tului sau starii de sanatate a beneficiarului sau apartinatorului; 
         • Incetarea contractului – are loc ca urmare a nerespectarii conditiilor impuse de contract; la cererea
beneiciarului etc. 
         • Modificarea contractului – se poate face la solicitarea oricarei parti contractante, prin act aditional.
         • Solutionarea litigiilor – se poate face prin impacare pe cale amiabila sau adresandu-se Comisiei de 
Mediere Sociala sau chiar Instantei Judecatoresti.
OBLIGATIILE PARTILOR
1.Obligatiile beneficiarului : 
         • Sa acorde respectul cuvenit personalului care ii va acorda serviciile stabilite prin prezentul contract ; 
         • Sa respecte regulile de igiena personala si ale locuintei sa participe in limita posibilitatilor, la curate-
nia saptamanala,sa-si intretina curatenia in camera, sa se ingrijeasca de igiena personala) ; 
         • Sa aduca la cunostinta prestatorului orice modificare intervenita in legatura cu starea de sanatate,si-
tuatia familiala sau situatia financiara ; 
         • Sa nu solicite ingrijitorului la domiciliu prestarea altor servicii in afara de cele stabilite de comun 
acord si mentionate in contract la. Aceleasi obligatii le au si rudele sau apartinatorii care solicita in numele bene-
ficiarului prestarea de servicii . 
         • Sa accepte supervizarea observationala ce se efectueaza la domiciliu sau de catre coordonatorii ingri-
jitorilor la domiciliu. 
         • Sa solicite suspendarea serviciilor in momentul in care renunta la acestea (printr-o cerere) .
2. Obligatiile prestatorului : 
           • Sa respecte confidentialitatea datelor si informatiilor referitoare la beneficiari ; 
           • Sa asigure prestarea serviciilor mentionate in contract,prin personal calificat ; 
           • Sa asigure inregistrarea beneficiarului la reteaua medicala ; 
           • Sa faciliteze obtinerea vizei de domiciliu sau de resedinta in spatiul in care locuieste beneficiarul.
           • Sa asigure evaluarea socio-medicala a situatiei beneficiarului la fiecare 6 luni sau la nevoie. 
           • Sa controleze bunul mers al programului de prestare a serviciilor si sa dispuna masuri corespunza-
toare espectarii clauzelor contractuale ; 
           • Sa colaboreze cu alte institutii specializate, cu membrii familiei sau din reteaua sociala a benefici-
arului pentru obtinerea si protejarea drepturilor acestora.